پاکت ایستاده

پاکت ایستاده

اکتبر 26, 2017
پاکت ایستاده کاست دار

پاکت ایستاده کاست دار

پاکت ایستاده کاست دار (پاکت ایستاده سه طرف کاست) پاکت ایستاده کاست دار (پاکت ایستاده سه طرف کاست) پاکت ایستاده کاست دار بسته بندی مواد غذایی […]
اکتبر 26, 2017
پاکت ایستاده شفاف متالایز

پاکت ایستاده شفاف متالایز

پاکت ایستاده شفاف متالایز پاکت ایستاده شفاف متالایز تولید انواع پاکت ایستاده شفاف متالایز زیپ دار با قابلیت زیپ و آسان بازشو (ایزی اپن) و دسته […]
اکتبر 26, 2017
پاکت ایستاده زیپ دار

پاکت ایستاده زیپ دار

پاکت ایستاده زیپ دار پاکت ایستاده زیپ دار پاکت ایستاده زیپ دار          
اکتبر 26, 2017
پاکت ایستاده دورو فویل متالایز و زیپ دار

پاکت ایستاده دورو فویل متالایز و زیپ دار

پاکت ایستاده دورو فویل متالایز و زیپ دار پاکت ایستاده دورو فویل متالایز و زیپ دار تولید انواع پاکت فویل سه طرف دوخت پاکت فویل سه […]
اکتبر 26, 2017
پاکت ایستاده دو لایه دسته دار

پاکت ایستاده دو لایه دسته دار

پاکت ایستاده دو لایه دسته دار پاکت ایستاده دو لایه دسته دار          
اکتبر 26, 2017
پاکت ایستاده

پاکت ایستاده

پاکت ایستاده پاکت ایستاده تولید انواع پاکت ایستاده شفاف متالایز زیپ دار، با قابلیت زیپ و آسان بازشو (ایزی اپن) و دسته دار، پاکت ایستاده شفاف […]
پاکت باکس پوچ